Er zit een kier rondom de deur van de oven. Kunnen de microgolven daar niet door naar buiten komen?

~ 0 min
19-07-2017 16:09

Dat is uitgesloten, want er is juist een hele reeks veiligheidsvoorzieningen getroffen die onafhankelijk van elkaar werken.

Bovendien moeten de fabrikanten voldoen aan zeer strenge veiligheidsvoorschriften, zowel hier te lande als in internationaal verband. Alle toestellen die het Duitse VDE-keur hebben, voldoen volledig aan deze zeer strenge veiligheidseisen. De meeste fabrikanten blijven trouwens tienvoudig onder de vastgestelde grenswaarden.

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren