Oven werkt niet

~ 0 min
13-06-2017 08:36

Mogelijke oorzaken:
Verkeerde instelling
Technisch probleem

Oplossingen:
Voor u de technische dienst van Smeg belt kunt u volgende zaken controleren:
- Is het klokje juist ingesteld? Veel storingen bij een Smeg oven hebben te maken met de oven of de programmeerbare klok. In werkelijkheid zijn dit echter geen storingen, maar heeft dit maken met de instelling van het apparaat. Onbekend is het feit dat de goede werking van de oven 'gekoppeld' is aan de programmeerbare klok.
Aangezien de oven van een Smeg fornuis via de programmeerbare klok van een start- en eindtijd is te voorzien is deze dus van essentieel belang voor een goede werking van de oven. Vaak gebeurd het dat - na een stroomstoring bijvoorbeeld - de klok op 0.00 staat te knipperen. Indien u dan de oven probeert te activeren, werkt deze niet en wordt er een storing aangemeld. In andere gevallen knippert er een handje of de letter A in het display en kunt u eveneens met een niet goed werkende oven te maken hebben. Hoe kunt u de tijd instellen in de programmeerbare klok:Als u de oven voor de eerste keer gebruikt, of na een onderbreking van de elektrische stroom, zal de display met regelmatige tussenpozen knipperen en 0.00 weergeven. Druk op het symbool van het klokje en stel de juiste tijd in met behulp van de min en plus toetsen.
- In display staat melding SHO?
Showroom modus is ontworpen om de mogelijkheden van de oven tonen in een toonzaal van uw winkel. De kookprogramma’s zijn functioneel, maar de oven warmt niet op..Schakel "Showroom Mode" is actief wanneer SHO op het display verschijnt. Houd de "Functie / Thermostaat" knop gedurende vijf seconden en tik op de draaiknop tot "SHO" verschijnt op het display. Draai de draaiknop tot op het display "Off’. Als SHO van het display verdwijnt is uw oven opnieuw bruikbaar. NOTA:Sommige modellen geven enkel de letter S!!
- Kinderslot is actief? KINDERSLOT zorgt ervoor dat een kind nooit per ongeluk de oven inschakelen. Het toestel zal de besturingselementen automatisch afsluiten na 1 minuut. De oven zal niet voldoende opwarmen om letsel te veroorzaken. Wanneer deze modus actief is zal een sleutelsymbool op het display verschijnen. Kijk in uw handleiding hoe u deze kan uitschakelen.
- Geen enkele melding op het display (geen tijdsaanduiding, foutcode,enz)?
Controleer het stopcontact door middel van een ander toestel (radio, mixer,enz). Indien het stopcontact werkt is er een technisch probleem en stuurt u een serviceaanvraag naar Smeg klantendienst.
- Technisch Probleem? Indien alle bovenstaande punten werden gecontroleerd stuurt u een aanvraag naar de Smeg Klantendienst. Als uw aanvraag voldoet aan de garantievoorwaarden zal deze herstelling kosteloos plaatsvinden.

Gemiddelde beoordeling: 2.38 (8 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren