Een vreemd of te veel geluid

~ 0 min
19-05-2017 13:54

Mogelijk oorzaken:
* Verstopte of te kleine afvoerbuis
*Type Afvoerbuis
* Koolstoffilters ipv buis naar buiten
* Motor ( dit zijn normale werkingsgeluiden!)
* Niet volgen van montageinstructies

Oplossingen:
Controleer bij een ratelend geluid of de filters goed zijn geplaatst. De motor in de dampkap veroorzaakt altijd een trilling wanneer hij draait. Niet goed bevestigde filters kunnen meetrillen.
Bij dreunende en rammelende geluiden is het belangrijk om te controleren hoe de dampkap is geïnstalleerd. Vooral de afvoer is erg bepalend voor het lawaai. Indien deze verkeerd aangelegd is, kan de afgeblazen lucht storende geluiden veroorzaken. Het is van belang dat de afvoer niet te lang of te nauw is (min. ø 150 mm). Daarbij moet bovendien in acht genomen worden dat een flexibele buis meer lawaai veroorzaakt dan een normale buis. Het probleem kan alleen verholpen worden door aanpassingen aan de luchtafvoer door te voeren. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met een erkend installateur. Omdat het geen probleem van de dampkap zelf is, kan het niet door onze technici worden opgelost.
In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van flexibele afvoerbuizen. Deze zijn eenvoudig te verwerken in vele omstandigheden en vanuit kostenoogpunt de goedkoopste oplossing.
Doordat de binnenzijde van een flexibele afvoerbuis echter niet glad is, zal de lucht tegen de kleine randjes botsen. Hierdoor gaat de luchtstroom wervelen wat een verminderde capaciteit en meer geluid met zich meebrengt. Vandaar dat het aan te raden is een gladde buis te gebruiken.  
Indien er toch een flexible buis geplaatst wordt, dient deze zo ver mogelijk uitgerokken te worden om de randen aan de binnenzijde zo klein mogelijk te maken. Dit zal de capaciteit en het geluid ten goede komen.Het niet precies opvolgen van de installatieinstructies betekent meestal een toename van geluid en een afname van de afzuigprestaties. Probeer altijd zo precies mogelijk de installatieinstructies, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, op te volgen.
Neem contact op met onze klantendienst indien deze geluiden niet eerder werden opgemerkt en indien uw installatie niet werd gewijzigd (= GEEN nieuwe buis/schouw). 

Gemiddelde beoordeling: 5 (1 Stem)

U kunt deze vraag niet becommentariëren